Hjelper'nHjelper'n ble åpnet 1 januar 2000 for å gi brukeroganisasjoner i Ålesund kommune et sted der,
de kan gi hjelp og bidstand til personer med funksjonsnedsettelse.

FFO Ålesund og omegn får støtte fra Ålesund kommune til å drifte brukerkontoret Hjelper'n.
Det gjør at brukerorganisasjoner i Ålesund kommune har et godt lokale med ei billig leie.


I dag er det disse brukerorganisasjonene som bruker Hjelper'n.

Hjelper'n - KalenderOrganisasjonene sender inn spørsmål om ledig lokale til post@ffoalesund.no